MINDJET MINDMANAGER – Ultimativni alat za mind-mapping, mentalne mape i vizualnu organizaciju informacija

Mindjet MindManager® kombinira vodeći Mind Mapping softver s naprednim značajkama za upravljanje projektima i poslovno planiranje. Klijenti mogu koristiti MindManager® kao virtualnu ploču za brainstorming ideja, dodavanje podataka te komunikaciju planova i to sve u jednom prikazu.

MindManager® daje pojedincima i organizacijama bolji način za organizaciju ideja i informacija, stvaranje strategija i upravljanje projektima. MindManager licence uključuju i Windows i Mac desktop aplikacija. MindManager® Enterprise u suradnji sa Microsoft SharePoint tehnologijom omogućavaju vizualnu suradnju i upravljanje projektima u cijeloj organizaciji.

Image

Neki od najčešćih izazova i problema klijenata:

  • Brainstorming i sastanci rješavanja problema često završe gubitkom vremena jer ne postoji dobar način za snimanje ideja i follow-up-a na iste
  • Izdvajanje bitnih informacija i organizacija - Postoji mnogo alata koji mogu pretvoriti numeričke podatke u grafikone i grafove koje se može lako razumjeti ali nema sličnog načina prikaza za sva druga izvješća, prezentacije, elektronsku poštu i web informacije relevantne za mnoge poslove
  • Bez jasnoće o ciljevima, proračunima i rokovima, projekti su osuđeni na propast. Dosta je teško držati sve ključne ljude na "na istoj stranici" i držati ih usmjerenima


Kao MINDJET Autorizirani Reseller Partner možemo pomoći Vašoj tvrtki i zaposlenicima kako bi bili što učinkovitiji i produktivniji. Obratite nam se sa punim povjerenjem.

ps. Ako želite odmah skinuti probnu verziju posjetite http://www.mindjet.com/mindmanager/


Image
Za više informacija Vam stojimo rado na raspolaganju