REALNOST JE VRLO KOMPLEKSNA

INFORMATIKA TAKOĐER

KOMUNIKACIJA S NAMA

JEDNOSTAVNA A NAŠA RJEŠENJA

UČINKOVITA


Informatička tvrtka Quantum ICT 20 godina surađuje sa liderima iz područja informatičkih tehnologija. Uspješno vodimo tvrtke kroz sve kompleksnije potrebe, poslovne procese i tržišne uvjete.

Izdvojeni partneri

Računala i informatičke tehnologije (IT) nisu kataloška roba za prigodne rasprodaje. Računala su danas najdelikatniji, najozbiljniji i najpotrebniji alat poslovanja. U Hrvatskoj se IT-u često pristupa neozbiljno, nestručno, poslovno strateški neosviješteno i nadasve naivno u očekivanjima. Propusti su prozaični i banalni a posljedice kompleksne. Naši odgovori na osnovna ali duboka pitanja poslovanja su konkretna rješenja koja otvaraju realne puteve ostvarenja vaših ciljeva.

Primjena informatičkih tehnologija u Hrvatskoj je nesrazmjerno nezrela spram ogromne potrebe poduzetnika za informatičkim alatima i znanjem njihove primjene u stvarnom svijetu.

Premošćenje ovog nesrazmjera u praksi nužno povezuje računala i software kao alate. Precizna integracija ovih komponenti je prijeko potrebna u svakom procesu modernizacije poslovanja.

Učenje, razvoj, prilagodba i modernizacija IT sustava danas nužno funkcioniraju paralelno.

Naš pristup nije radikalno drugačiji od svjetskih / EU standarda. Utemeljen je u opravdanosti vaše investicije u stvarnom svijetu. Stvarni svijet je neumoljivo recipročan odnos: znanja, iskustva, kompetencije, metodičnosti, učinkovitosti, sposobnosti upravljanja informatičkim alatima. Egzaktne svrhe u konkretnim okolnostima korporativnog poslovanja u cijelosti su determinirane navedenim aspektima i vještinama. A njihova provedba najneposrednije proizlazi iz uspješnog donošenja odluka.

Ne možemo riješiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili.Albert Einstein

Interakcija ovih odluka i koraka pri poduzimanju ICT konzaltinga, proizlazi iz umijeća upravljanja i vještina pronalaženja rješenja. Na ovaj način oblikujemo optimalan informatički sustav, u izravnoj povezanosti s vašom djelatnošću i ciljevima.

Većina malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj sklona je umanjiti i zanemariti funkcionalnost paralelizma ovih čimbenika. 75% poduzetničkih inicijativa danas propada upravo iz ovih razloga. Kroz 19 godina praktičnog iskustva vođenja naših klijenata u ovakvim okolnostima naučili smo ovladavati progresivno kompleksnijom problematikom.

Kroz suradnju sa našim partnerima i klijentima kontinuirano unapređujemo ove vještine, i iniciramo transformiranje problema u uspješna rješenja. Vještina ove pozitivne promjene danas nam sa partnerima i klijentima omogućuje precizniju integraciju poslovnih svrha, i sve bolji nastavak suradnje u svim zonama poslovanja.

Odabir informatičkih sustava, njihova procesna integracija, praćenje, nadzor i kontrola, kao finalni produkt jednako su tako rezultat ispravnog i prethodnog konzaltinga i komunikacije.

Spremni smo vam u osobnom kontaktu predstaviti način našeg rada, iznijeti vam naše prijedloge i obrazloženja kroz mnoge konkretne primjere. Tako ćete sa lakoćom prepoznati i procijeniti naša iskustva i rezultate. Prenijet ćemo Vam ih rado na vrlo sažet i konkretan način.

Izvjesni smo da će naši prijedlozi upravo kroz vašu procjenu naći svoje dobro, odgovarajuće mjesto u fazi razvoja poslovanja u kojoj ste trenutno.

Realnost je vrlo kompleksna, informatika također, komunikacija s nama jednostavna a naša rješenja učinkovita.

Za više informacija Vam stojimo rado na raspolaganju